Cookies
Prevádzkovateľ webu, spoločnosť interNETmania SK s.r.o., Námestie osloboditeľov 65/6, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO 50462164, ako správca osobných údajov, spracováva na tomto webe cookies potrebné pre fungovanie webových stránok a na analytické účely a v prípade vášho súhlasu tiež pre retargeting. Viac informácií
Súhlasím
Zákaznícka linka: +421 948 016 336 (Po-Pia 8.00-16.30 h)
Na tonery sme tu my.
Prihláste sa
Už som u Vás nakupoval

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť interNETmania SK s.r.o., so sídlom Námestie osloboditeľov 65/6 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 50462164, prevádzkovateľ internetového obchodu OriginalneTonery.sk sa pri spracovaní osobných údajov zákazníkov riadi najmä Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov (ďalej len "Nariadenie") a platnou legislatívou upravujú oblasť ochrany osobných údajov. Spracovanie vykonávame iba v nevyhnutnom rozsahu, ktorý zodpovedá charakteru poskytovaných služieb aj účelu konkrétneho spracovania.

Bližšie informácie Vám radi poskytneme telefonicky na linke +421 948 016 336 alebo prostredníctvom emailu info@originalnetonery.sk.

Bezpečnosť Vašich údajov je našou prioritou a zverené osobné údaje chránime pred zneužitím. Podľa nového nariadenia EÚ (tzv. GDPR) sme upravili podmienky pre spracovanie týchto údajov tak, aby plne vyhovovali náročným bezpečnostným kritériám. Dodržiavame prísne pravidlá, ktoré určujú, ktorý zamestnanec, či útvar má prístup k Vašim osobným údajom a ktoré osobné údaje môže spracovávať. Vaše osobné údaje neposkytujeme tretím stranám s výnimkou prípadov, kedy máme Váš súhlas alebo nás k tomu oprávňuje, resp. zaväzuje, právny predpis, ako napríklad v prípade prepravcov alebo výdajní tovaru, alebo v prípade orgánov činných v trestnom konaní.

Nižšie podrobne uvádzame informácie o spracovaní osobných údajov, ak by Vám nebolo niečo jasné, radi Vám čokoľvek vysvetlíme. Ak nesúhlasíte so spôsobom, akým spracovávame Vaše osobné údaje, môžete podniknúť kroky na ochranu svojich práv (pozri nižšie v sekcii Aké sú Vaše práva?).

Osobné údaje a ich spracovanie

Spracovávame údaje, ktoré nám umožňujú poskytovať profesionálne služby a komfortnú obsluhu našich zákazníkov. Ide takmer výlučne o údaje, ktoré sme od Vás dostali, ďalej potom niektoré údaje od tretích strán týkajúce sa úhrady tovaru alebo jeho doručenia.

Základné údaje

Identifikačné údaje

Medzi základné údaje patrí Vaše meno a priezvisko, ďalej potom najmä fakturačná a doručovacia adresa, IČO a DIČ (ak podnikáte). Identifikačné údaje sú nevyhnutnou súčasťou každej zmluvy, ktorú s nami uzatvárate. Zber a použitie týchto identifikačných údajov, nám nariaďujú právne predpisy, ako je napríklad zákon o účtovníctve alebo Občiansky zákonník.

Kontaktné údaje

Ak nám oznámite Vaše kontaktné údaje, ako napríklad telefón alebo email, môžeme Vám poskytnúť rozšírené individuálne služby podľa Vašich preferencií. Bez znalosti kontaktných údajov by sme Vám niektoré naše služby ani nemohli poskytovať. Okrem iného Vám umožňujeme pohodlnú elektronickú komunikáciu, bonusový program či telefonické objednávky a tiež preto spravujeme Vaše prístupové údaje - najmä prihlasovacie mená a heslá, ktoré slúžia k bezpečnej autentifikácii Vašej osoby.

Údaje o produktoch a službách

Vaše údaje spracovávame tiež v priebehu využívania našich služieb. Aby sme mohli realizovať Vašu objednávku, potrebujeme poznať údaje o Vami vybraných produktoch, objednanom množstve, preferovaný spôsob doručenia a úhrady objednávky. Pri úhrade Vašej objednávky potrebujeme poznať potrebné údaje o platbe, ako sú napr. uhradená suma, identifikácia platiteľa prostredníctvom čísla Vášho účtu alebo symbolov platby.

Niektoré sledované údaje uľahčujú a urýchľujú Váš nákup, ide napr. o preferované značky a produkty. Spracovávame aj informácie o tom, z akých zariadení k našim službám pristupujete elektronickou cestou. To nám pomáha pri optimalizácii našich platforiem a ich ďalšom vývoji, rovnako ako pri zvyšovaní bezpečnosti. Medzi tieto údaje patria IP adresa, informácie o prehliadači a hardvéru zariadenia. Zároveň v tomto smere dochádza k ukladaniu tzv. Cookies do Vášho zariadenia.

Údaje z našej komunikácie a interakcie

Vďaka Vašim názorom a vyjadrením Vašich preferencií môžeme skvalitňovať naše služby a ponúkať Vám také produkty, ktoré zodpovedajú Vašim požiadavkám. Medzi tieto údaje patria aj údaje z používania našich webových stránok, ďalej potom informácie o našom vzájomnom kontakte prostredníctvom telefónu, emailu, on-line chatu, vrátane riešenia reklamácií a servisných požiadaviek.

Ďalšie údaje

Na bezpečnostné účely kupujeme kamerové záznamy našich skladových a obchodných priestorov.

Prečo spracovávame Vaše dáta?

Vaše údaje spracovávame v nevyhnutnom rozsahu pre príslušný účel. Väčšina spracovania sa odôvodňuje tým, že je to potrebné pre realizáciu poskytovanej služby. Zahŕňa to prípady, keď pripravujeme novú objednávku alebo je plnená už potvrdená objednávka. Typicky ide o identifikáciu Vašej osoby, ale aj údaje potrebné na identifikáciu úhrady objednávky a k doručeniu tovaru.

Povinnosť na spracovanie údajov nám stanovuje súbor právnych predpisov. Mnohé údaje musíme spracovávať na účely účtovníctva alebo archivácie. V ostatných prípadoch Vaše údaje spracovávame len s Vašim súhlasom.

Účely spracovania podľa kategórií:

Klientsky servis

Identifikácia a autentizácia klienta

Aby sme mohli realizovať objednávku a poskytovať naše služby, potrebujeme poznať Vaše identifikačné a kontaktné údaje. Aby ste si mohli pohodlne objednávať svoje produkty, využívať bonusový program alebo reklamovať tovar z našich webových stránok a mohli s nami komunikovať elektronicky, spravujeme Vaše prístupové údaje - najmä prihlasovacie mená a heslá, ktoré slúžia k bezpečnej autentifikácii Vašej osoby.

účel a právny základ spracovania: plnenie Vašej objednávky a súvisiacich služieb, plnenie povinností z právnych predpisov


Komfort na našich webových stránkach

Používame údaje na tento účel, s cieľom zabezpečiť prispôsobenie zobrazenie a poskytnutie pohodlného využívania našich webových stránok, ďalej za účelom merania návštevnosti webu a zacielenie reklamy. K tomu napomáhajú súbory cookies. Pomocou nich môžeme rešpektovať Vaše preferencie.

účel a právny základ spracovania: meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok sú spracovávané na základe oprávneného záujmu spoločnosti, cielenie reklamy na základe Vášho súhlasu


Riadenie vzťahov so zákazníkmi

Rešpektujeme Vaše potreby a preferencie. Za týmto účelom sa snažíme mať ucelený prehľad o tom, aké produkty využívate a aké máte priania. Riešime s Vami najrôznejšie záležitosti týkajúce sa kvality, ceny a parametrov produktov. Zisťujeme, či ste s produktmi a našimi službami spokojný a prípadne máte záujem o iné produkty.

účel a právny základ spracovania: pre ochranu našich práv a oprávnených záujmov


Produkty a služby

Objednaním produktov a využívaním našich služieb, dochádza z našej strany k spracovaniu Vašich údajov. Primárne sa jedná o identifikačné, kontaktné údaje a transakčné údaje. Spravujeme tieto údaje a umožňujeme Vám je elektronicky aktualizovať, aby sme Vám uľahčili využívanie našich služieb.

účel a právny základ spracovania: plnenie Vašej objednávky


Zasielanie servisných správ

V rámci poskytovania našich služieb Vám zasielame správy, ktoré slúžia k realizácii Vašej objednávky.

účel a právny základ spracovania: plnenie Vašej objednávky, pre ochranu našich práv a oprávnených záujmov


Vytváranie analytických modelov

Pri tvorbe analytických modelov spájame, porovnávame a analyzujeme naše obchodné dáta v agregovanej, príp. plne anonymizovanej podobe, aby bolo možné štatistickými metódami správne odhadnúť a potom naplniť potreby vybraných kategórií zákazníkov.

účel a právny základ spracovania: pre ochranu našich práv a oprávnených záujmov


Marketing

V rámci marketingových aktivít zasielame komerčné oznámenia týkajúce sa našich produktov a služieb formou emailu. Spracovaním za účelom marketingu rozumieme poznania Vašich preferencií a vyhotovenie ponuky produktov podľa Vašich potrieb.

účel a právny základ spracovania: na základe vášho súhlasu, pre ochranu našich práv a oprávnených záujmov


Využívame tiež možnosť poskytovania odborných rád a návodov k pohodlnému a bezpečnému užívaniu našich produktov, spojených so zľavovými akciami či súťažami o ceny.

účel a právny základ spracovania: pre ochranu našich práv a oprávnených záujmov

Interné riadenie

Právne spory

V prípade, že sme nútení vymáhať naše pohľadávky právnou cestou, resp. ak sme účastníkmi súdneho konania, a konanie sa týka Vašej osoby, použijeme v nevyhnutnom rozsahu Vaše údaje.

účel a právny základ spracovania: pre ochranu našich práv a oprávnených záujmov


Testovanie zmien softvéru

V niektorých prípadoch nemožno nový softvér zaviesť bez účinného testovania na dátach našich klientov.

účel a právny základ spracovania: pre ochranu našich práv a oprávnených záujmov


Vnútorná správa, reporting, riadenie informácií, optimalizácia procesov, školenia

Na účely riadneho výkonu činností našimi zamestnancami tiež spracovávame osobné údaje. Dáta sú používané na účely plánovania, vyhodnocovanie alebo vyššej efektívnosti, napr. sa vyhodnocuje časové rozloženie objednávok alebo kontaktovanie klientskeho servisu v priebehu dňa, objednávané množstvá jednotlivých produktov, a pod. pre tieto účely pracujeme s agregovanými dátami, ktoré nemajú priamu väzbu ku konkrétnej osobe.

účel a právny základ spracovania: pre ochranu našich práv a oprávnených záujmov

Ako dlho uchovávame Vaše údaje?

Vaše údaje uchovávame len po nevyhnutne potrebný čas, vychádzame pritom z lehôt, ktoré nám ukladá platná legislatíva. Pri nakladaní s Vašimi údajmi dodržiavame pravidlá dátovej minimalizácie. To znamená, že máme nastavené prísne vnútorné pravidlá archivácie, ktoré zabezpečujú, že informácie nedržíme dlhšie, než sme oprávnení.

Odovzdanie osobných údajov tretím stranám

Vaše osobné údaje zásadne udržiavame v rámci našej spoločnosti. Údaje odovzdávame tretím stranám iba, ak nám to povolíte alebo to zakotvuje zákon. Z povahy nášho podnikania sú Vaše údaje spracovávané spolupracujúcimi doručovateľovi objednaného tovaru a dodávateľmi súvisiacich služieb.

Doručovatelia objednaného tovaru

V rámci objednávky si slobodne zvolíte spôsob doručenia tovaru a za týmto účelom poskytujeme Vaše kontaktné údaje zvolenému dopravcovi alebo zástupcovi výdajného miesta a tieto subjekty sa pre nás stávajú spracovateľom osobných údajov. Našimi partnermi pre doručovanie objednaného tovaru sú najmä spoločnosti DPD a Slovak Parcel Service.

Naši dodávatelia

Niektoré služby pre nás vykonávajú externí dodávatelia a môže pri tom dochádzať k spracovaniu osobných údajov. Takto poverení dodávatelia sa stávajú spracovateľom osobných údajov. Spracovateľ je oprávnený nakladať s údajmi výhradne na účely výkonu činnosti, na ktorú je poverený. V takom prípade nie je na účely výkonu spracovateľskej činnosti vyžadovaný Váš súhlas, pretože spracovanie umožňuje priamo zákon.

Našimi dodávateľmi súvisiacich služieb sú najmä:

  • poskytovatelia IT služieb, vrátane cloudových úložísk
  • poskytovatelia archivačných služieb
  • advokáti a subjekty vymáhajúci naše pohľadávky
  • marketingové agentúry
  • poskytovatelia hromadných produktov, napr. hromadného poistenia
  • poskytovatelia tlačových a poštových služieb, vrátane kuriérov

Aké sú Vaše práva?

Vaše údaje spracovávame transparentne, korektne a v súlade so zákonom. Za podmienok stanovených v Nariadení máte právo požadovať prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.

Ak by ste sa domnieval (a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované Nariadenie, máte okrem iného právo požiadať o vysvetlenie, požadovať, aby sme odstránili takto vzniknutý stav, najmä môžete požadovať vykonanie opravy, doplnenie, popr. vymazanie osobných údajov alebo podať sťažnosť na dozornom úrade, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov.

Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy a bez poskytnutia Vašich osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany správcu splniť.


Pre bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať na telefónnom čísle +421 948 016 336 alebo prostredníctvom emailovej adresy info@originalnetonery.sk.

Zboží je skladem
Doručíme do 2 pracovních dnů
Skladem

aaaaaaaa

Nedostupné

Zboží není momentálně skladem. Je na cestě od dodavatele,
dostupnost je odlišná podle značky náplně.
O době dodání Vás po objednání budeme informovat.

Poslední kus skladem

Na skladě je momentálně poslední kus.

Poslední kusy skladem
Tovar nie je momentálne skladom. Je na ceste od dodávateľa, dostupnosť je odlišná podľa značky výrobca. O dobe dodania Vás po objednaní budeme informovať.